Metode

FILIS KRISTAL METODA U SRBIJI

Metoda Filis Kristal pomaže osobi da postane nezavisno i celovito ljudsko biće koje se oslanja jedino na svoj unutrašnji i izvor sigurnosti i mudrosti. Metoda koristi razne tehnike i rituale kojima se postiže oslobađanje od starih vezanosti i modela ponašanja. U radu sa ovom tehnikom…

REIKI

Reiki je jednostavna i delotvorna metoda lečenja dodirom. Mada je nastao u Japanu, prevazilazi kulturne i religijske granice. To je postepen i uspešan metod ličnog i duhovnog razvoja. Reiki povoljno deluje na fizičko i psihičko zdravlje. Možemo ga koristiti kao tehniku lečenja…

THETA ISCELJIVANJE

Theta je ime koje su naučnici dali moždanim talasima niske frekvencije koji su prisutni pri dubokoj meditaciji. To je stanje uma u kome jogini i svete osobe izvode čudesna isceljenja, manifestuju predmete ili hodaju preko žeravice a da se ne opeku. U Theta stanju možemo da komuniciramo…

BAHOVE KAPI

Bahove kapi je osmislio i napravio dr Edvard Bah (1886–1936 g. Vels) koji je smatrao da se fizička bolest javlja kao posledica disbalansa u čovekovom organizmu i da treba lečiti celog čoveka kao celinu koja obuhvata jedinstvo uma, duše i tela…