Reiki

Reiki je jednostavna i delotvorna metoda lečenja dodirom. Mada je nastao u Japanu, prevazilazi kulturne i religijske granice. To je postepen i uspešan metod ličnog i duhovnog razvoja. Reiki povoljno deluje na fizičko i psihičko zdravlje. Možemo ga koristiti kao tehniku lečenja polaganjem ruku na obolelo mesto ili za ostvarivanje mentalnih ciljeva.

Reiki je metoda tradicionalne medicine, koja je legalizovana i odobrena podzakonskim aktom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2008. godine.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je Reiki metodu u metode rehabilitacije (za unapređenje zdravlja).

Reiki nas uči da posmatramo ljudsko biće kao celinu tela, uma i duha. Primena reikija omogućava:

 • duboko opuštanje
 • vraća duhovni sklad
 • balansira telesnu energiju
 • prilagođava se prirodnoj potrebi primaoca
 • otklanja energetske blokade
 • rastvara negativne oblike misli i emocija
 • oslobađa od toksina
 • bolji dotok životne energije
 • može se koristiti za lečenje biljaka i životinja
 • kao dopuna medicinskim terapijama, ali ne zamenjuje odlazak lekaru

Detaljnije o reikiju:

Reiki je sistem u kome se podučava meditacija, tehnika disanja koja doprinosi uzemljenju, I isceljenje.

Reč Reiki se sastoji od dva sloga: rei – znači univerzalna, božanska energija a ki – vitalna životna snaga koja protiče kroz sve što živi. Možda je najjednostavnije Reiki opisati kao božansku svetlost, energiju i ljubav.

Dr Mikao Usui je živeo u Japanu početkom 20. veka. On je zaslužan što nam je Reiki danas dostupan. Tražeći način kako je Isus isceljivao Usui je u starim budističkim spisima na drevnom jeziku sanskritu tražio odgovor. Dobio ga je nakon dvadesetjednodnevnog posta I meditacije na planini Kurama. Nakon toga je počeo da isceljuje ljude. Videvši da se neki isceljeni vraćaju jer nisu bili spremni da preuzmu odgovornost za svoj život, 1922. godine je sastavio životna pravila za ispravan način života.

Reiki principi su:

 • Samo danas se nemoj ljutiti
 • Samo danas nemoj brinuti
 • Samo danas pošteno zarađuj za život
 •  Samo danas poštuj roditelje, učitelje i starije
 • Samo danas budi zahvalan.

Osnovna pravila u primeni reikija su: da osoba mora tražiti isceljenje, da treba da postoji razmena energije, nevezivanje za rezultat isceljivanja I svest da Reiki uvek deluje pozitivno, vodi nas ka istini i najvećem dobru.

Reiki se prenosi od majstora na praktičara inicijacijom, ritualom koji je ostao nepromenjen kroz čitavu istoriju Reikija.

Postoje četiri stepena i četiri inicijacije da bi se prešao put od praktičara do Reiki učitelja, onog ko moze da inicira druge ljude.

Inicijacija prvog stepena je usmerena na otvaranje fizičkog tela da može prihvatiti i kanalisati više životne energije. Taj postupak otvara energetske centre na telu kako bi više energije moglo da protiče kroz telo što nas čini osposobljenim da radimo reiki tretmane sebi ili drugima. Najznačajnije je otvaranje srčane čakre jer je ključna u primeni Reikija. Različiti stepeni postoje da bi se svakom praktičaru dalo vreme da se prilagodi višem nivou vibracija, da savlada i zna da primeni ono što je inicijaciom I obukom dobio.

Pri radu na drugima prakticar Reikija je samo provodnik energije. Tokom tretmana se ne mogu preneti ni primiti disharmonične energije, zaštićeni su i praktičar i primalac.

Kod rukopolaganja postoji 12 osnovnih položaja tako da čitav tretman traje oko sat vremena. Nakon obuke u drugi stepen Reki se može raditi i na daljinu, bez prisustva osobe koja se isceljuje. Kad nekoga isceljujemo, dajemo najmanje tri vezana tretmana, toliko vremena treba da energija pređe iz fizičkog tela do suptilnih nivoa.

Sa Reikijem se uspešno može pročistiti prostor u kome živimo i radimo, hrana, lekovi. Reiki će nam pomoći da živimo zdravije, mirnije, skladnije sa bližnjima, okruženjem, samim sobom, Bogom.

Efekti reikija su neizmerni. Neka vas vodi sopstveni, duboki osećaj srca i snažan glas intuicije. Osnovni i najvažniji zadatak Reikija je da poveća ukupnu radost i ljubav da znamo da prihvatimo sve što nam se događa sa poverenjem u  život.

Fejsbuk stranica: Facebook